miniatuur-biosensor laat smartphone ziektes opsporen!

 

Een Belgische promovendus heeft een biosensor ontwikkeld die in samenwerking met een smartphone ingezet kan worden om ziektes op te sporen. De gebruiker dient een druppel vloeistof op een teststrip te plaatsen, waarna de aanwezigheid van bepaalde ziektekiemen op de smartphone uitgelezen kan worden.
De sensor werd ontwikkeld door Jeroen Broeders, die verbonden is aan de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen van de universiteit Hasselt. Het doel van het onderzoek is om miniatuur biosensoren te ontwikkelen, die uitgelezen kunnen worden middels een smartphone.
Het prototype van de ziektekiemsensor is net zo groot als een USB-stick en wordt op de koptelefoonuitgang van een iPhone aangesloten. De sensor is in staat om bepaalde biologische stoffen te detecteren, zoals histamine. Daardoor is deze applicatie niet enkel interessant voor de medische sector maar kan het toepassingsgebied uitgebreid worden naar de voedingsindustrie.
De sensor maakt mHealth-toepassingen zoals diagnose op afstand mogelijk. Ook zou een  netwerk van biosensors ingezet kunnen worden om in geval van een epidemie of calamiteit in kaart te brengen hoe een virus of chemische stof zich precies verspreidt.